Dr. Vernetta Rubio, Oriol

Núm. col·legiat: 40995 (COMB)

Oriol

Currículum

Trajectòria professional i especialitat

Metge resident del servei de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Grans Cremats a l'Hospital Vall d’Hebron de Barcelona de 2006 a 2011.

Cirurgia Plàstic de l’ equip del Dr. Paloma en el Centre Mèdic Teknon de Barcelona des del 2011 fins el desembre del 2013.

Cirurgia Plàstic de la Societat Professional Cirurgians Plàstics de Barcelona SLP des del 2012 fins Gener de 2014.

Cirurgia Plàstic de la Clínica Diagonal de Barcelona.

Cirurgia Plàstic de Assistència Sanitària Col·legial.

Cirurgia Plàstic en Clínica Bofill de Girona.


Formació


Llicenciat en Medicina en 2005 per Universitat de Barcelona.

Especialista en Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica via MIR en l’any 2011.

Postgrau en Anatomia quirúrgica per l’ Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona en 2010.

Doctorat en Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona en 2013.

El Dr. Oriol Vernetta està Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona. Especialista en cirurgia plàstica, reparadora i estètica, havent completat la residència a l'hospital de la Vall d'Hebron.

La seva formació és completa el 2010 amb un postgrau en anatomia quirúrgica a l’ Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona i el doctorat en Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Membre de la SECPRE i membre fundador de la SETGRA i de Cirurgians Plàstics de Barcelona SLP, el Dr. Vernetta ha participat com a ponent en nombrosos congressos mèdics i desenvolupa una tasca participativa i formativa en la seva especialitat mèdica.

Membre de la Comissió Nacional de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica al Ministeri de Sanitat Espanyol, ha desenvolupat la seva activitat laboral en centres de primer nivell internacional com l'Hospital de la Vall d'Hebron, el Centre Mèdic Teknon o la Clínica Diagonal de Barcelona.

La seva formació es completa el 2010 amb un postgrau en anatomia quirúrgica en el Instituto de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona i el doctorat en Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Publicacions

- Vernetta Rubio O. Cuidados locales de las quemaduras. In: Palao Domenech R. Quemados, valoración y criterios de actuación. 1a ed. Barcelona: Marge Media Books;2009. p. 29-372.

- Jarrah A, Paloma V, Vernetta O. Use of lipofilling enriched with PRP In breast reconstruction. Cir. plást. iberolatinoam. vol.39 supl.1 Madrid dic. 2013.

Societats

Soci fundador de Cirurgia Plàstics de Barcelona SLP.

Col·legi de Metges de Barcelona.

Membre de la Comissió Nacional de la Especialitat de Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora en el Ministeri de Sanitat Espanyola.

Membre de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica SECPRE.

Membre Fundador de la Societat Espanyola de Aplicacions del Transplant de Grasa SETGRA.

Membre numerari de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears. 

www.drvernetta.com

Especialitats