Dr. Bonnin Vilaplana, Marc

Núm. col·legiat: 5660 (COMG)

Reserva la teva visita
Marc

Currículum

Trajectòria professional i especialitat

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, Unitat Docent de la Vall d'Hebron l'any 2001.

Especialista en Pneumologia, format via MIR a l'Hospital Sagrat Cor de Barcelona el 2006.

Diploma Estudis Avançats en trastorns respiratoris del son per la Universitat de Barcelona.

Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona. Tesi doctoral: SAHS en els infarts cerebrals: Topografies relacionades, presència de Cheyne-Stokes i eficàcia d’un tractament precoç.

Professor a la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona.

Membre de les Societats Catalana (SOCAP) i Espanyola de Pneumologia (SEPAR). Diverses publicacions en revistes d’àmbit internacional i nacional. Presentacions a congressos d’àmbit internacional i nacional. Membre del grup de recerca estatal sobre MPOC (InEPOC).

Actualment treballa com a adjunt de pneumologia a l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona, tant a la planta d’hospitalització, com a consultes externes, així com a la unitat de ventilació mecánica no invasiva i al laboratori de funció pulmonar.

El seu camp de coneixement i especialització inclou les malalties respiratòries en general (asma bronquial, malaltia pulmonar obstructiva crònica i emfisema pulmonar, síndrome d’apnea del son, càncer de pulmó i infeccions respiratòries) i l’endoscòpia respiratòria.

EXPLORACIONS RESPIRATÒRIES

  • Broncoscòpia: Exploració endoscòpica de l’arbre bronquial que permet tècniques intervencionistes com biòpsies, puncions, raspallat bronquial, rentada bronco-alveolar...).
  • Estudis respiratoris del son: Prova que permet el diagnòstic de la síndrome d’apnea del son.
  • Proves funcionals respiratòries: Exploracions que permeten la valoració funcional de l’aparell respiratori.
  • Test cutani d'al·lèrgia o prick test: Prova cutània que permet el diagnòstic de les al·lèrgies respiratòries.
  • Test de provocació bronquial: Tècnica que permet valorar el grau d’hiperreactivitat bronquial i que ajuda en el diagnòstic de l’asma.
  • Walking test: Prova d'esforç respiratòria per valorar l’oxigenació en condicions d'esforç.